Name index /Kislitsin Dmitrii Semenovich
 
 
 
 
Last name, first name, patronymicKislitsin Dmitrii Semenovich
 
Birth and death dates1918-?
 
BiographyПриговорен нарсудом Арбинского (?) р-на 21.08.1935 по ст. 169-2 к 3 г. ИТЛ. В заключении в Ухтпечлаге, осв. 20.10.1936. На 01.10.1937 - мастер на Промысле № 1 Ухтпечлага.
 
Geography
 
 
 
Name index /Kislitsin Dmitrii Semenovich